Srisakol Premium ศรีสากลพรีเมี่ยม รับผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

ในกรณี ที่ท่านได้โอนเงินมัดจำแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำผ่านบริการด้านล่างได้

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb ธนาคารกรุงไทย
บริษัท ศรีสากลพรีเมี่ยม จำกัด
186-0-06707-7
ออมทรัพย์