Srisakol Premium ศรีสากลพรีเมี่ยม รับผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

ในกรณี ที่ท่านได้โอนเงินมัดจำแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำผ่านบริการด้านล่างได้

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb ธนาคารกรุงไทย
บริษัท ศรีสากลพรีเมี่ยม จำกัด
186 - 0 - 06707 - 7
ออมทรัพย์